Immunology 3D загварууд

Бүх 5 үр дүнг харуулж байна

3D Immunology-ийн загвар, эсрэгбие, вакцин, урьдчилан сэргийлэх дархлаа

Дархлааны систем нь сээр нуруутан амьтдад байдаг, эрхтэн, эд эсийг нэгтгэдэг эрхтний тогтолцоо юм. Тэд бие махбодийг өвчнөөс хамгаалж, хавдрын эс, эмгэг төрүүлэгчдийг тодорхойлж, устгадаг. Дархлаа нь вирус, шимэгч хорхой хүртэл олон янзын эмгэг төрүүлэгчдийг таньдаг. Энэ нь тэдгээрийг өөрсдийн эсийн биомолекулаас ялгаж өгдөг. Эмгэг төрүүлэгч бичил биетнийг таних нь дасан зохицох, эзэн организмыг амжилттай халдварлуулах шинэ аргуудыг хөгжүүлэх замаар төвөгтэй байдаг.

Дархлалын тогтолцооны эцсийн зорилго бол гадаадын төлөөлөгчийг устгах явдал юм. Тэдгээр нь эмгэг төрөгч, гадаад бие махбодь, хортой бодис эсвэл организмын дахин сэргэсэн эс байж болно. Энэ нь организмын биологийн онцлог чанараараа хүрдэг.

Хөгжингүй организмын дархлааны тогтолцоонд гадаадын төлөөлөгчдийг илрүүлэх, арилгах олон арга зам байдаг: энэ үйл явцыг дархлааны хариу урвал гэж нэрлэдэг. Дархлааны хариу урвалын бүх хэлбэр нь төрөлхийн ба олж авсан урвалуудаас бүрдэж болно. Тэдний хоорондох гол ялгаа нь олж авсан дархлаа нь тодорхой төрлийн эсрэгтөрөгчдөд маш тодорхой байдаг. Ингэснээр хоёр дахь мөргөлдөөнийг хурдан, үр дүнтэйгээр устгах боломжтой. Антиген нь гадны төлөөлөгч гэж үздэг молекулууд бөгөөд тодорхой бие махбодийн урвал үүсгэдэг. Жишээлбэл, тахианы мах, улаан бурхан, сахуу өвчнөөр өвчилсөн хүмүүсийн ихэнх нь насан туршийн дархлаатай байдаг. Аутиммим урвалын үед бие махбодийн үйлдвэрлэсэн молекул өөрөө эсрэгтөрөгч болдог.

Дархлалын тогтолцооноос үүсдэг зарим бодис нь төв мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагаанд идэвхтэй нөлөөлдөг.