Миний бүтээгдэхүүнийг худалдсаны дараа би зохиогчийн эрхийн зөрчил үү?

Миний бүтээгдэхүүнийг худалдсаны дараа би зохиогчийн эрхийн зөрчил үү?

Үгүй. Өөрөөр заагаагүй бол зохиогчийн эрх хадгалагдана. Үнэндээ зарж борлуулдаг зүйл бол онцгой бус, шилжүүлэгдэх боломжгүй лиценз Таны бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан Захиалагчдад олгоно. Үзнэ үү Эцсийн хэрэглэгчийн лиценз ба гишүүнчлэлийн гэрээ Илүү дэлгэрэнгүйг.