Хэрхэн хийх вэ Flat Pyramid Сайтын агуулга дээр хяналт тавих уу?

Хэрхэн хийх вэ Flat Pyramid Сайтын агуулга дээр хяналт тавих уу?

Flat Pyramid хууль бус, эсвэл садар самууны агуулгыг түгээхэд бараг боломжгүй юм.

Манай бодлогыг зөрчсөн бүтээгдэхүүнийг нэн даруй устгах болно. Бүтээгдэхүүнийг илгээж байгаа гишүүдийг хориглох болно. Мөн гишүүд нь зохиогчийн эрх зөрчигдсөн буюу буруушсан гэдэгт итгэж байгаа контентыг тугүүлэхийг дэмждэг.

Үүнийг санаарай: Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан материалыг түгээх нь маш үнэтэй гэмт хэрэг юм.