3D замууд

1-ийн үр дүнг 24-42 харуулж байна

3D Архитектурын объектууд 3D компьютерийн график загварчлалыг үнэгүй ашиглах боломжгүй.

Гудамж бол хотын дэд бүтцийн элемент юм. Ихэвчлэн хоёр эгнээ барилгууд ба тэдгээрийн хоорондын зай.

Хотын гудамж:
-Хотын үнэ цэнийн гудамж;
-Дүүргийн үнэ цэнийн гудамж;
-Төв гудамж
-Нутгийн гудамж:
-Хотын гудамж;
-Intra улирлын гудамж;
-Гэрийн гудамж;
- Трамп, явган хүний ​​гудамж;
-Хотын гудамж;
-Дугуйн эгнээ

Тосгоны болон хөдөөгийн гудамж:
-Төв гудамж;
-Нэгэн гудамж;
-Шоронгууд.

Гудамж бүр өөрийн гэсэн онцлогтой. Түүний төрх байдал гудамжны ангиллаас хамаардаг бөгөөд хотын байршил (байршил), хотын хүн ам (тоо), хүн амын тоо, нутаг дэвсгэрийн амгалан тайван байдал, цаг уур, гидрогеологийн нөхцөл байдал хот суурин газрын урсгал бороо, гадаргын усны барилга байгууламж, төрөл, хэмжээ, чиглэл, газар доорхи байгууламжуудын байршил, байршил, цахилгаан шугам сүлжээ, харилцаа холбоо, бусад олон хүчин зүйлүүд орно.

Гудамжны нэр, тэдгээрийн төрлүүд нь маш нөхцөлт байдаг. Түүнчлэн суурин болон шинэ барилгууд хөгжихийн хэрээр гудамжны өнгө үзэмж өөрчлөгдөж байна. Жишээлбэл, гудамж нь гудамж байхаа больсон ч нэр нь өөрчлөгдөхгүй байж магадгүй юм. Зарим гудамжинд автомашин, мотоциклоор явахыг хориглож болох бөгөөд бусад хэсэгт зөвхөн нэг чиглэлд хөдөлгөөн хийхийг зөвшөөрдөг.

Хэрэв та кад загвар хайж байгаа бол манай cad ангиллыг шалгах хэрэгтэй.