Bridges 3D загварууд

Бүх 14 үр дүнг харуулж байна

3D Bridges загварын болон бусад архитектурын бүтэц.

Гүүр бол саад тотгороос үүссэн хиймэл бүтэц юм. Тухайлбал голын нуур, нуур, намаг, давсархаг.

Зам хөндлөн гарч буй инженерийн байгууламжийг дээгүүр нь гүүр гэж нэрлэдэг бөгөөд жалганд эсвэл жалганы доогуур байгууламжийг гүүр гэдэг.

Дүрмээр бол, гүүр нь нийт бүтцийн болон хөлөг онгоцноос бүрддэг. Ачааллын бүтцийг ачааг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг дэмждэг. Тэд зам, явган хүний ​​гарц, шугам хоолойг байрлуулж болно. Дамжуулагч нь гүүрний суурь хүртэл span бүтцээс ачааллыг өгдөг.

Суурь бүтцийн статик схемийг arched, beam, frame, cable-stayed буюу хослуулсан байж болно; Энэ нь гүүрний төрлийг загвараар тодорхойлно.

Өргөтгөх бүтээц нь дэмжигдсэн дэмжлэгтэй бөгөөд тэдгээр нь тус бүр нь суурь болон туслах хэсгээс бүрдэнэ. Туслах хэлбэр нь маш олон янз байна. Дунд түвшний дэмжлэгийг бух, далайн эргийн дагуу гэж нэрлэдэг.

Гүүрний материал нь төмөр (ган болон хөнгөн цагаан хайлш), төмөр бетон, бетон, байгалийн чулуу, мод, олс.

Гүүрний схем гэдэг нь тооцоолсон алслагдсан орон зайны хэмжигдэхүүний хэмжээ, нийлмэл хэсгийн туслах хэсгүүдийн хоорондын зайг томъёолсон томьёо юм. Хэрэв хэд хэдэн дараалсан дэмжлэгийн хэсгүүд ижил хэмжээтэй бол тэдгээрийн тоо тус бүрийн хэмжээгээр үржүүлсэн болно.