3D орон сууц

Ямар ч бүтээгдэхүүн таны сонголт тохирох олдсон байна.

3D орон сууцны загварууд Flatpyramid.

Орон сууц - байшин (орон сууц) дахь өрөө эсвэл тусдаа өрөө.

Европт энэ нэр томьёог түрээслэх буюу худалдан авах нэг буюу хэд хэдэн өрөө багтаж байна.

Орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, зочид буудлын үйлчилгээний зах зээл дээр байрлах зочид буудлын нэр нь хэвээр байна. Орон сууц-зочид буудал нь орон сууцны өрөөнүүдийн цогцолбор юм. Ихэвчлэн орон сууц нь гал тогоо, угаалгын өрөөтэй.

Орон сууцны хоорондох ялгаануудын нэг нь оршин сууж буй газарт бүртгүүлэх боломжгүй байдаг. Өөр нэг ялгаа нь зардлыг хариуцах зардал юм. Орон сууцтай албан ёсоор холбогдоогүй учраас ахуйн үйлчилгээний газруудын ашиглалтын төлбөрийг тооцно.