Хурлын өрөөнүүд 3D загвар

Нэг үр дүнг харуулж байна

Чуулганы өрөө 3D загварууд дээр Flatpyramid.

Хурлын танхимууд хурлын төвд байрладаг. Бага хурлын төв нь нийтийн ашиг сонирхлыг нэгтгэсэн олон тооны хүмүүсийн дунд уулзалт зохион байгуулах томоохон барилга юм. Конвенцийн төвүүд нь хэд хэдэн мянган зочдыг байрлуулах хангалттай орон зайг санал болгодог. Эдгээр байгууллагуудад ихэвчлэн үзэсгэлэнгийн төв байрладаг. Ердийн бага хурлын төвд доод тал нь нэг танхим, хурлын танхим байна. Үүнээс гадна концерт, лекц танхим, уулзалтын өрөө байж болно. Хурлын төвүүд томоохон амралт сувилалд байдаг зарим зочид буудалд байдаг.