Хурлын өрөөнүүд 3D загвар

Нэг үр дүнг харуулж байна

Чуулганы өрөө 3D загварууд дээр Flatpyramid.

Хурлын танхимууд ихэвчлэн хурлын төвүүдэд байрладаг. Чуулганы төв нь нийтлэг ашиг сонирхлоор нэгдсэн олон тооны хүмүүсийн дунд уулзалт зохион байгуулахад зориулагдсан томоохон барилга юм. Чуулганы төвүүд ихэвчлэн хэдэн мянган зочин хүлээн авахад хангалттай орон зайг санал болгодог. Эдгээр байгууллагуудад ихэвчлэн үзэсгэлэнгийн төвүүд байрладаг - томоохон үзэсгэлэнгийн платформууд. Ердийн хурлын төвд дор хаяж нэг танхим, хурлын өрөө байдаг. Үүнээс гадна концерт, лекцийн танхим, хурлын өрөө байж болно. Хурлын төвүүд томоохон амралтын газруудын зарим зочид буудалд байрладаг.