Эмнэлгийн лаборатори 3D загвар

Бүх 4 үр дүнг харуулж байна

Эмнэлгийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн 3D загвар.

Эмнэлгийн лаборатори (аналитик эсвэл эрүүл ахуйн станц) - хүнсний бүтээгдэхүүн, амтлагч бодис, бусад хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний судалгаанд хамрагдсан байгууллага, эрүүл мэндийн хувьд тэдний сайн сайхан байдлыг тодорхойлох.

Тоног төхөөрөмжийн бүтэц (суурилуулалт, багаж хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл) нь лабораторийн судалгаа, санхүүжилтийн хэмжээ зэргээс шалтгаална.

Туршилтын лаборатори (сорилтын төв) - лаборатори нь магадлан итгэмжлэлийн салбарын дагуу одоо байгаа баталгаажуулалтын тогтолцоонд бүтээгдэхүүнийг туршиж үзэх итгэмжлэгдсэн.