Wooden Barrel 3D Model (fbx)

3D Model by William_pow

A simple wooden barrel textured and ready for in game use. File includes .obj, .ase, 1k diffuse, and 1k normal map in .tga format. Mesh is scaled for use in the Unreal Development Kit.

Татаж авахад зориулсан дээж файл

$20.00
Аюулгүй байдал
Хүргэлтийн формат: Зөвхөн татаж авах!

Боломжит эх үүсвэр 3D Загвар формат

үзүүлэлт нь

  • Босоо: 288
  • Полигон: 572
  • Геометр: Polygonal
  • Хөдөлгөөнтэй: Үгүй
  • Материал: Үгүй
  • Хөөрч байна: Үгүй
  • ширхэгүүд: Тийм
  • Файлын формат: Autodesk FBX файл (.fbx)
  • Optimized for: Бага Политик
  • NID: 34864
3D Загварын ID: 201085

Нийтэлсэн: March 15, 2013

3D-ийн загваруудад тусламж хэрэгтэй байна уу?

3d загварчлалын үйлчилгээг хүсэх
нь FlatPyramid.com
Зураач William_pow