Wooden Door-03 3D Model (max)

3D Model by Sofaloafer

Wooden Door, uvunwrapped and Textured. Can be used for games or rendering scenes. includes 4 texture sizes 64x64, 128x128, 256x256 and 512x512.

Format is .max

Татаж авахад зориулсан дээж файл

$10.00 $5.00
Аюулгүй байдал
Хүргэлтийн формат: Зөвхөн татаж авах!

Боломжит эх үүсвэр 3D Загвар формат

үзүүлэлт нь

  • Босоо: 200
  • Полигон: 142
  • Геометр: Polygonal
  • Хөдөлгөөнтэй: Үгүй
  • Материал: Үгүй
  • Хөөрч байна: Үгүй
  • ширхэгүүд: Тийм
  • Файлын формат: 3D Studio Макс файл (.max)
  • Optimized for: Тоглоом
  • NID: 29845
3D Загварын ID: 196948

Нийтэлсэн: November 13, 2012

3D-ийн загваруудад тусламж хэрэгтэй байна уу?

3d загварчлалын үйлчилгээг хүсэх
нь FlatPyramid.com
Зарагдсан Sofaloafer