House Cutaway

A таслал байшингийн хувьд гурван хэмжээст объект дээр 3d загвар график эсвэл диаграмм юм. Гэрийн дотоод хэсгүүдийг харуулах зориулалтаар зайлуулсан эд анги нь түүнийг харуулдаг.Гэсэн хэдий ч хана, дээврийн хэсэг зэрэг эд ангиудыг зайлуулах нь барилга, байгууламжийн гаднах байдал хадгалагдаж байгаа тул төлөөллийг устгахгүй. Хаус cutaways 3d дээр давхар төлөвлөгөөг үзүүлэх гайхалтай арга зам юм. Бусад олон төрлийн үйлдвэрүүдэд хэрэглэдэг зүсэмүүд байдаг. Үзнэ үү Дэлгүүрийн талаар дэлгэрэнгүй үзнэ үү.