Basketball Ball 3D Model (blend obj)

3D загвар Reticulum Store-ийн загвар

High detailed model of a basketball ball. Created in Blender 2.5 and exported to .obj Each archive contains texture 1024*1024.

Татаж авахад зориулсан дээж файл

$20.00 $10.00
Аюулгүй байдал
Хүргэлтийн формат: Зөвхөн татаж авах!

Боломжит эх үүсвэр 3D Загвар формат

үзүүлэлт нь

  • Босоо: 28258
  • Полигон: 28256
  • Геометр: Polygonal
  • Хөдөлгөөнтэй: Үгүй
  • Материал: Тийм
  • Хөөрч байна: Үгүй
  • ширхэгүүд: Тийм
  • Файлын формат: Blender (.blend), Wavefront (.obj)
  • NID: 26097
3D Загварын ID: 192849

Нийтэлсэн: Есдүгээр 16, 2011

3D-ийн загваруудад тусламж хэрэгтэй байна уу?

3d загварчлалын үйлчилгээг хүсэх
нь FlatPyramid.com