Caligari объект (.cob)

1 үр 24-128 харуулж байна

Та Caligari TrueSpace энд холбоотой файлын өргөтгөлүүдийн жагсаалтыг эндээс олж болно. Энэ жагсаалт бүрэн дуусаагүй байж болно; Caligari TrueSpace нь бусад файлын нэр өргөтгөл ашиглаж магадгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Caligari TrueSpace Guide-аас авна уу.

Caligari TrueSpace-ийн хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг файлын төрлүүд
.cob - Caligari TrueSpace объект
.scn - Caligari TrueSpace Scene

Дэмжигдсэн системүүд
Android, Тагийн, Линукс, Mac OS X, Windows XP, Windows 7 / 8 / 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 / 2016