тэнгэр баганадсан барилга,

985 үр 995-995 харуулж байна