CAD 3d загварууд

3D загвар » CAD 3d загварууд

Бүх 2 үр дүнг харуулж байна

CAD платформууд нь барилгын зураг төсөл, дизайнтай холбоотой зураг, график, жагсаалттай ажиллахад ашиглагддаг. Цахим хэлбэрээр хөгжүүлэх нь хэвлэлтэнд нөлөөлөхгүй засваруудыг хийх боломжийг олгодог. Учир нь хэвлэх үед зөвхөн сүүлчийн сонголт харагдах болно. Давуу тал нь бүтээмжид нэмэгдэж байдаг, учир нь автоматжуулсан ажил байдаг тул хүн дараагийн алхамыг хийж, ажлын цагийг түргэсгэдэг. Туршлагатай мэргэжилтэнүүд автоматаар гүйцэтгэх үйл явцыг удаа дараа бүрэн боловсруулж дууссан тул боловсруулсан хүснэгтүүд, баримтууд, загваруудын чанар өндөр байдаг.

CAD файлын форматад өөр өөр 3D загварууд байдаг Flatpyramid, ялангуяа архитекторын загваруудын дунд.