Нууцлалын

Нууцлалын

FlatPyramid Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал

Бид хэрэглэгчдийнхээ хувийн нууцыг хүндэтгэж, түүнийгээ онцгойлон анхаарч үздэг FlatPyramid. Хэрэглэгчээс зөвшөөрөл авалгүйгээр онлайнаар олж авсан хувийн мэдээллийг бид хуваалцахгүй бөгөөд бид хэзээ ч хүсэхгүй байна.